Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

SCRIPTA MANEM.....ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ

«Η βία είναι η μαμή της ιστορίας» (Μαρξ).
«Σε λιγότερο από έναν μήνα, η τρομοκρατία θα πάρει πολύ βίαιες μορφές, όπως συνέβη και με την Γαλλική Επανάσταση. Δε θα’ ναι πια μονάχα η φυλακή αλλά η γκιλοτίνα, αυτή η αξιοσημείωτη εφεύρεση της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, που το αναγνωρισμένο της πλεονέκτημα είναι ότι κονταίνει έναν άνθρωπο κατά ένα κεφάλι. Αυτή θα περιμένει τους εχθρούς μας» (Από λόγο του Τρότσκι προς τους αντιπροσώπους της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής των Σοβιέτ, την 01/12/1917)
«Όσο δεν εφαρμόζουμε την τρομοκρατία απέναντι στους αστούς –μια σφαίρα στο κεφάλι επιτόπου- δε θα φθάσουμε πουθενά» (από λόγο του Λένιν στην συνέλευση των Σοβιέτ, Νοέμβριος 1917).