Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ