Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

MΠΡΑΒΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους ΑΦΕΝΤΕΣ

και τ' ουρανού τα σύννεφα είναι για τους ΛΕΒΕΝΤΕΣ.