Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

τι ειναι οι........ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ...ξερεις ???

Οι σπάνιες γαίες είναι μια «οικογένεια» δεκαεπτά μετάλλων που ονομάστηκαν έτσι εξαιτίας της γαιώδους μορφής τους και της σπανιότητάς τους. Επεξεργαστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα, νανομαγνήτες, συσκευές λέιζερ, κυψέλες καυσίμων, εξαρτήματα υβριδικών αυτοκινήτων, κινητήρες αεροπλάνων και ανεμογεννήτριες είναι μερικές μόνο από τις σύγχρονες εφαρμογές που τις αξιοποιούν ή εξαρτώνται από αυτές, ενώ τεράστιες είναι οι προοπτικές περαιτέρω αξιοποίησης τους.

Ολες οι γεωλογικές και γεωμορφικές ενδείξεις  για την ύπαρξη κοιτασμάτων σπάνιων γαιών δειχνουν οτι. «Εκεί εκβάλλουν ο Στρυμόνας, ο Νέστος και ο Εβρος. Τα ποτάμια αυτά μεταφέρουν τέτοια βαριά μέταλλα και τα εναποθέτουν στη θάλασσα» διευκρινίζουν οι επιστημονες. Η υποθαλάσσια έρευνα θα επικεντρωθεί στην υφαλοκρηπίδα και σε μικρή απόσταση από την ακτή, διότι, όπως εξηγουν, «τα ορυκτά αυτά έχουν μεγάλο ειδικό βάρος και δεν μπορούν να προχωρήσουν πολύ μακριά μέσα στη θάλασσα. Καταβυθίζονται και μέσα στον γεωλογικό χρόνο δημιουργούν σιγά-σιγά συγκεντρώσεις μεγάλες».

Η λίστα

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ενωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, τη λίστα των σπάνιων γαιών απαρτίζουν τα εξής μέταλλα: Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασεοδύμιο, Νεοδύμιο, Προμήθιο, Σαμάριο, Ευρώπιο, Γαδολίνιο, Τέρβιο, Δυσπρόσιο, Ολμιο, Ερβιο, Θούλιο, Υτέρβιο, Λουτέτσιο, Σκάνδιο και Υτριο.


Ουράνιο από το 1990
Οι έρευνες για σπάνιες γαίες μόλις ξεκινούν, αλλά στη Θράκη έχει εντοπιστεί ουράνιο από τη δεκαετία του ’90. «Τα βεβαιωμένα κοιτάσματα ανέρχονται σε 1.100 τόνους μετάλλου» αναφέρει ο κ. Παπαβασιλείου και εντοπίζονται στην περιοχή του Παρανεστίου Δράμας. Σύμφωνα με τον διευθυντή του ΙΓΜΕ, η αξία του ελληνικού ουρανίου ανέρχεται σήμερα σε περίπου 125 εκατ. δολάρια, αλλά η ποσότητα αυτή δεν είναι, προς το παρόν, απολήψιμη. «Αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο τα κοιτάσματα ουρανίου είναι τεράστια. Υπάρχουν πολύ μεγάλα αποθέματα με πολύ καλές ποιότητες» υποστηρίζει ο κ. Παπαβασιλείου, γεγονός που καθιστά οικονομικά ασύμφορη για την Ελλάδα την εξόρυξη του μικρού κοιτάσματος του Παρανεστίου. «Καλό που το ξέρουμε και το έχουμε ως απόθεμα, αν παρουσιαστεί κάτι αργότερα στο μέλλον, αλλά από τη στιγμή που η διεθνής αγορά μάς προσφέρει φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι αφορά το ουράνιο, θα τις προτιμούσαμε και αυτό υπό την αίρεση ότι θα είχαμε πυρηνικούς σταθμούς» καταλήγει.