Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΦΟΡΟΙ ΑΒΑΣΤΑΧΤΟΙ....ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗ...ΤΕΛΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ