Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ...ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕ ΤΕ

 ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

(χορος)
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ...
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΕΤΕ