Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

"Η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τους τρομοκράτες.
Από τους ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥΣ κινδυνεύει"...